Lá Two of Rods – Anna K Tarot

0 485

Two of Rods

Lá Two of Rods trong bộ bài Anna K Tarot
Lá Two of Rods trong bộ bài Anna K Tarot

Two of Rods là một tình huống mà khi đó chúng ta cảm thấy trì trệ khủng khiếp vì phải lựa chọn giữa nhiều con đường và không thể quyết định. Ở đây thiếu vắng sự sẵn sàng tham gia vào bất kỳ điều gì. Chúng ta thấy biếng nhác, tê liệt và đồng thời bị áp lực ghê gớm, nhưng chúng ta không có năng lượng và sự quyết đoán cần thiết để cất bước đi vào một trong những con đường khả thi của chúng ta. Ở mức độ khác, lá Two of Rods còn có nghĩa là đạo đức giả, làm điều gì đó nửa vời, không thể bày tỏ lập trường. Đôi khi thái độ trung lập, không lựa chọn, lại tỏ ra phù hợp. Nhưng nếu nó khiến bạn tê liệt thì không còn thích hợp nữa.

Gợi ý: Một tình huống phải lựa chọn cũng được mô tả trong lá Two of Pentacles. Ở lá bài đó, việc lựa chọn không dẫn đến sự tê liệt mà trở thành trò tung hứng các khả năng đầy vui nhộn.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot

Rate this post

(4.79★ | 708 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời