Browsing Tag

Tarot of Dreams

Lá 3 of Wands – Tarot of Dreams

3 of Wands Chờ đợi dấu hiệu thành công, sau những hành động đầu tiên. Chờ đợi kết quả sau sự nỗ lực đầu tư của mình. Lập lại thành công ban đầu, do đó không thể tiến lên giai đoạn tiếp theo. Một người trần truồng ngồi trên một mũi đất, ngắm…