Tarot & Astro: Khái Niệm Phân Đoạn

0 3.231

Như đã giới thiệu trong chương trước, chúng ta có một vòng tròn Hoàng Đạo gồm 12 dấu hiệu chiêm tinh gọi là 12 chòm sao Hoàng Đạo. Mỗi chòm sao chiếm giữ 30 độ của vòng tròn. Hội Golden Dawn đã chia vòng tròn Hoàng Đạo thành 36 phân đoạn, mỗi phân đoạn giữ 10 độ của vòng tròn, vì thế mỗi chòm sao sẽ ứng với 3 phân đoạn. 36 phân đoạn ấy để gán cho 36 lá bài đánh số, đã trừ 4 lá Ace ra vì như chúng ta đã phân tích ở mục trước, các lá Ace không đại diện cho chòm sao nào, nó mang năng lượng nguyên thủy thuần khiết – 4 nguyên tố. Vì thế cứ mỗi chòm sao sẽ có 3 lá bài đánh số ứng vào.

Đây là cách phân chia thuận tiện nhất cho người học dễ dàng theo dõi, hình dung và ghi nhớ bởi nó đều tuân theo các nguyên tắc chung.

1. Chòm sao thuộc nguyên tố nào thì ứng với bộ Ẩn Phụ mang nguyên tố đó

Mỗi bộ ẩn sẽ ứng với 3 chòm sao mang cùng năng lượng nguyên tố tương đương. Và chúng cũng sẽ mang những phẩm chất tương đương năng lượng nguyên tố khi ứng vào.

Tarot & Astro: Khái Niệm Phân Đoạn 1

 • Nguyên tố Lửa bao gồm Bạch Dương – Sư Tử – Nhân Mã

Ứng với bộ ẩn Wands/hoặc bất kì bộ ẩn nào mang nguyên tố Lửa

 • Nguyên tố Nước bao gồm Cự Giải – Bò Cạp – Song Ngư

Ứng với bộ ẩn Cups/hoặc bất kì bộ ẩn nào mang nguyên tố Nước

 • Nguyên tố Khí bao gồm Thiên Bình – Bảo Bình – Song Tử

Ứng với bộ ẩn Swords/hoặc bất kì bộ ẩn nào mang nguyên tố Khí

 • Nguyên tố Đất bao gồm Ma Kết – Kim Ngưu – Xử Nữ

Ứng với bộ ẩn Cups/hoặc bất kì bộ ẩn nào mang nguyên tố Đất

2. Ba Thể thức và bộ 3 lá bài

9 lá bài đánh số chia thành bộ 3, mỗi bộ 3 sẽ ứng với một chòm sao theo thể thức của chòm sao ấy. 9 lá bài ở mỗi bộ ẩn nhỏ đều tuân theo nguyên tắc chung.

Tarot & Astro: Khái Niệm Phân Đoạn 2

 • Tiên Phong bao gồm Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình và Ma Kết

Chúng là những chòm sao đi đầu, nên sẽ ứng với bộ 3 số thứ tự đầu tiên là các lá Two, Three và Four.

 • Kiên Định bao gồm Kim Ngưu, Sư Tử, Bò Cạp và Bảo Bình

Chúng là những chòm sao mang năng lượng ổn định trong mỗi nguyên tố, vì thế sẽ ứng với bộ 3 số thứ tự nằm giữa là Five, Six và Seven.

 • Linh Hoạt bao gồm Song Tử, Xử Nữ, Nhân Mã và Song Ngư

Chúng là những chòm sao mang năng lượng linh hoạt cùng với khả năng thích ứng vô cùng mạnh mẽ, vì thế sẽ nhận lãnh bộ 3 số thứ tự cuối cùng là Eight, Nine và Ten.

Từ đó chúng ta có sơ đồ đối ứng vòng tròn 12 chòm sao Hoàng Đạo được chia thành 36 phân đoạn ứng với 36 lá đánh số như sau:

Tarot & Astro: Khái Niệm Phân Đoạn 3

Bảng đối ứng được trình bày dưới dạng thống kê.

Chiêm Tinh Lá Đánh Số
Bạch Dương

Lửa

Tiên Phong

2 of Wands
3 of Wands
4 of Wands
Kim Ngưu

Đất

Kiên Định

5 of Pentacles
6 of Pentacles
7 of Pentacles
Song Tử

Khí

Linh Hoạt

8 of Swords
9 of Swords
10 of Swords
 
Cự Giải

Nước

Tiên Phong

2 of Cups
3 of Cups
4 of Cups
Sư Tử

Lửa

Kiên Định

5 of Wands
6 of Wands
7 of Wands
Xử Nữ

Đất

Linh Hoạt

8 of Pentacles
9 of Pentacles
10 of Pentacles
 
Thiên Bình

Khí

Tiên Phong

2 of Swords
3 of Swords
4 of Swords
Bọ Cạp

Nước

Kiên Định

5 of Cups
6 of Cups
7 of Cups
Nhân Mã

Lửa

Linh Hoạt

8 of Wands
9 of Wands
10 of Wands
 
Ma Kết

Đất

Tiên Phong

2 of Pentacles
3 of Pentacles
4 of Pentacles
Bảo Bình

Khí

Kiên Định

5 of Swords
6 of Swords
7 of Swords
Song Ngư

Nước

Linh Hoạt

8 of Cups
9 of Cups
10 of Cups

 

Dưới đây là các bước ghi nhớ thứ tự phân đoạn ứng với lá bài:

 • Theo chiều ngược kim đồng hồ, chúng ta có thứ tự các chòm sao từ Bạch Dương đến Song Ngư mà các bạn đã phải ghi nhớ ở chương trước. Thứ tự các chòm sao đi theo thể thức sẽ là Tiên Phong – Kiên Định – Linh Hoạt. Lần lượt các bạn sẽ thấy vòng tròn đi theo 3 thể thức lặp đi lặp lại bốn lần như sau Bạch Dương (Tiên Phong) – Kim Ngưu (Kiên Định) – Song Tử (Linh Hoạt) – Cự Giải (Tiên Phong) – Sư Tử (Kiên Định) – Xử Nữ (Linh Hoạt)… (xem tiếp ở hình minh hoạ). Như vậy chúng ta sẽ luôn luôn có cách lá bài đánh số thứ tự từ 2-10 rồi lặp lại từ 2-10 liên tục theo chiều ngược kim đồng hồ.

Tarot & Astro: Khái Niệm Phân Đoạn 4

 • Thứ tự các bộ ẩn phụ theo Golden Dawn là Wands – Cups – Swords – Pentacles, ứng với 4 nguyên tố theo trình tự của thuật giả kim liên tiếp là Lửa – Nước – Khí – Đất. Trong sơ đồ, thứ tự các chòm sao và bộ ẩn phụ ứng theo nguyên tố chạy theo cùng chiều kim đồng hồ. Chúng ta sẽ có thứ tự như sau: Bạch Dương (lửa) – Song Ngư (nước) – Bảo Bình (khí) – Ma Kết (đất) – Nhân Mã (lửa) – Bò Cạp (nước) – Thiên Bình (khí)… (xem tiếp ở hình minh hoạ).

Tarot & Astro: Khái Niệm Phân Đoạn 5

 • Vậy khi đổi thành chiều ngược kim đồng hồ, chúng ta sẽ có các chòm sao đi từ Bạch Dương đến Song Ngư với trình tự nguyên tố sẽ đảo ngược lại là Đất – Khí – Nước – Lửa. Khởi đầu là Bạch Dương (lửa) – Kim Ngưu (đất) – Song Tử (khí) – Cự Giải (nước) – Sư Tử (lửa) …. Bảo Bình (khí) – Song Ngư (nước). 
 • Từ đó ghép nguyên tắc trình tự của 3 thể thức và 4 nguyên tố trong sơ đồ lại với nhau, chúng ta sẽ có quy luật dựa theo bảng thống kê sau. Bạn cũng nên tự mình ghi chép lại bảng thống kê để ghi nhớ chúng một cách hiệu quả nhất.

Tarot & Astro: Khái Niệm Phân Đoạn 6

Hy vọng bạn đã ghi nhớ thứ tự các lá bài theo vòng tròn Hoàng Đạo để sang phần tiếp theo, chúng ta học cách ghi nhớ các hành tinh đối ứng với bộ ẩn phụ.

Tarot & Astro: Khái Niệm Phân Đoạn 7                Tarot & Astro: Khái Niệm Phân Đoạn 8

Rate this post

(4.64★ | 1022 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời