Trải Bài Tarot – Bỏ Thói Quen Xấu

0 2.578

Tại sao không nhanh chống từ bỏ một thói quen xấu?  Trải bài này giúp bạn phát hiện và xoá bỏ thói quen xấu của chính mình.

kick a bad habit

  1. Thói quen
  2. Tại sao tôi có thói quen đó?
  3. Tại sao tôi cần từ bỏ nó?
  4. Điều gì giúp tôi bỏ thói quen đó?
  5. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có thói quen đó nữa?
  6. Tôi sẽ gặp những thử thách nào?
  7. Tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ nào?
  8. Tôi cần ghi nhớ điều gì khi gặp khó khăn?
  9. Kết quả

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Rate this post

(4.5★ | 1228 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời