Trải Bài Tarot – Trải bài Của Gertrude Moakley

0 2.355

 

Gertrude Moaklye tạo nên trải bài này để trả lời câu hỏi lớn nhất trong tarot: ở đâu, như thế nào, và tarot là gì? Trải bài sử dụng hệ thống tìm kiếm của thư viện làm cảm hứng để giúp bạn tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề.

gertrude moakley

  1. Kết quả mà tôi dự định là gì?
  2. Điều gì giúp tôi tập hợp thông tin?
  3. Tôi mong muốn những hiểu biết gì?
  4. Ai truyền cảm hứng cho tôi?
  5. Tôi đã biết những gì?
  6. Tôi có nên nghỉ ngơi và để cho nó có thời gian ấp ủ?
  7. Một khi đã đạt được mục tiêu của mình, tôi sẽ phát triển nó như thế nào?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Rate this post

(5★ | 822 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời