Trải Bài Tarot – Lá Bài The Hanged Man

893

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Hanged Man bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài.

Rút riêng lá the Hanged Man và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình.

Lá Bài The Hanged Man

1. Giá treo: Sự tồn tại của tôi có những giới hạn nào?

2. Vị trí đặt chân: Tôi đang phân vân điều gì?

3. Đôi tay: Tôi bất lực trước điều gì?

4. Vòng hào quang: Tôi làm thế nào để lôi cuốn người khác?

5. Tán lá cây: Tôi đang phát triển khía cạnh nào?

6. Khuôn mặt điềm tĩnh: Tôi cần sáng suốt về điều gì?

7. Sợi dây thừng buộc chân: Tôi làm gì để từ bỏ sự phân tranh?

8. Tư thế lộn ngược: Vấn đề nào cần được xem xét lại?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.


(5★ | 1078 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Được đóng lại.