Trải Bài Tarot – Lá Bài Emperor

0 912

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Emperor bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài.

Rút riêng lá the Emperor và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình.

Lá Bài Emperor

1. Ngai vua: Tôi đã tạo được điều gì mang tính ổn định lâu dài?

2. Đầu bò đực: Làm thế nào để tôi trở nên cứng rắn ương ngạnh?

3. Thanh trượng Ankh: Điều gì là vĩnh viễn?

4. Quả cầu: Tôi có thể thi triển sức mạnh ở đâu?

5. Vương miện: Làm thế nào để tôi kết nối với tâm linh?

6. Con sông: Làm thế nào để tôi giữ được sự sôi nổi trong tình cảm – cảm xúc?

7. Dãy núi: Tôi bỏ lại điều gì phía sau?

8. Áo giáp: Làm thế nào để tôi sống có trách nhiệm hơn?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.


(5★ | 518 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời