Trải Bài Tarot – Thoát Khỏi Lối Mòn

1.046

Bạn có cảm giác lâm vào thế kẹt? Theo lẽ thường tình, nghi thức rửa tội thanh tẩy được hiểu như một việc cần được thực hiện trước khi lên thiên đàng. Trải bài này được tạo ra nhằm giúp người được bói thoát khỏi trói buộc của thế giới hiện thực đầy tù túng.

Trải bài theo hình cầu thang hướng đi lên.

Thoát Khỏi Lối Mòn

1. Tôi đang lảng tránh điều gì?

2. Tôi được gì khi ở trong sự đình trệ?

3. Tôi có đổ lỗi cho người khác đã đẩy tôi vào tình trạng hiện tại?

4. Nỗi lo sợ ảnh hưởng thế nào đến quyết định của tôi?

5. Niềm tin nào vốn đứng vững trong tôi đã bị sụp đổ?

6. Tôi có thể làm gì để thoát khỏi thế kẹt này?

7. Tôi nên chú ý những cơ hội cụ thể nào?

8. Tôi làm gì để tiến thêm một bước nhỏ mà có thể đạt được ý nghĩa lớn?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.


(5★ | 700 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Được đóng lại.