Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Bảo Bình

1.970

Trải bài dựa trên những phẩm chất đặc trưng của cung Bảo Bình: độc lập, linh hoạt, riêng biệt, khó đoán, sáng tạo và có tầm nhìn xa trông rộng.

Trải bài theo hình mặt nước gợn sóng.

Cung Bảo Bình Aquarius (11)

1. Ràng buộc nào cần phải cắt bỏ?

2. Bản chất của tôi là gì?

3. Điều gì tiếp thêm sức sống cho tôi?

4. Vì sao các mối quan hệ lại quan trọng với tôi?

5. Vì sao sự khó đoán lại là điều tốt?

6. Tính sáng tạo hỗ trợ tôi thế nào?

7. Tôi có thể thấy gì ở tương lai?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.


(5★ | 918 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Được đóng lại.