Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Ma Kết

1.639

Trải bài dựa trên những phẩm chất đặc trưng của cung Ma Kết: thực tế, tham vọng, kiên nhẫn, quyết tâm và thận trọng.

Trải bài theo hình chữ  C.

Cung Ma Kết Capricorn (10)

1. Tôi cần thực tế về điều gì?

2. Tôi cần đặt tham vọng của mình ở đâu?

3. Tôi làm gì để rèn luyện tính kiên nhẫn?

4. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn ở đâu?

5. Tôi cần dồn quyết tâm ở đâu?

6. Tôi thể hiện ưu thế của mình theo hướng nào?

7. Định nghĩa của tôi về thành công là gì?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.


(5★ | 708 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Được đóng lại.