Trải Bài Tarot – Bảy Kim Loại Thuộc Bảy Hành Tinh

0 3.165

 

Sử dụng thuật giả kim để cấu thành cuộc sống. Những nhánh cổ xưa nhất của giả kim được xem là để tạo ra thiên đường trên mặt đất. Kết hợp vũ trụ với mặt đất , thuật giả kim đã tạo ra sự tương hợp giữa sự ảnh hưởng của các hành tinh với những kim loại trên Trái Đất. Trải bài này dựa trên bảy kim loại thuộc các hành tinh được tìm thấy trên Trái Đất.

seven planetary metals

  1. Vàng (Mặt Trời): Quyền lực của tôi như thế nào?
  2. Bạc (Mặt Trăng): Trực giác của tôi như thế nào?
  3. Đồng (Sao Kim): Tôi yêu như thế nào?
  4. Sắt (Sao Hoả): Điều gì cho tôi sức mạnh ý chí?
  5. Thiếc (Sao Mộc): Điều gì mang cho tôi thành công?
  6. Thuỷ ngân (Sao Thuỷ): Điều gì giúp tôi học hỏi?
  7. Chì (Sao Thổ): Điều gì là nên tảng cho tôi?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Rate this post

(5★ | 932 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời