Trải Bài Tarot: Tấm Gương Quan Hệ

0 67.546

Trải bài này được sử dụng để phân tích các mối quan hệ đang có dựa trên việc xét đoán cả hai bên như nhìn qua một tấm gương, nhằm hiểu về nhu cầu của nhau hơn, từ đó tìm cách dung hòa để hòa hợp.

Trải Bài Tarot: Tấm Gương Quan Hệ

1) Đại diện cho người xem

2) Cách bạn nhìn đối phương trong mối quan hệ

3) Cách đối phương nhìn chính mình trong mối quan hệ

4) Đối phương có ý nghĩa thế nào với bạn

5) Bạn có ý nghĩa thế nào với đối phương

6) Trở ngại trong mối quan hệ

7) Điểm mạnh của mối quan hệ

8) Kết quả có thể xảy ra

 

Tùy vào các lá rút được trong trải bài, giữa hai bên có thể có những xung đột không nhất quán, ví dụ như đối lập ở vị trí 2 và 3. Lúc này cần đánh giá và điều chỉnh thái độ, thế giới quan của hai bên để đi tìm điểm thống nhất, hoặc người được bói cần để ý, quan tâm tới quan điểm và tình cảm của đối phương.

Đôi lúc bạn sẽ gặp những lá tiêu cực ở vào vị trí điểm mạnh hoặc lá tích cực ở vào vị trí trở ngại. Khi ấy, nên suy nghĩ cẩn thận về tầng ý nghĩa bên dưới hơn là cho rằng mọi thứ đều ổn cả hoặc nghĩ mối quan hệ không có điểm tốt nào. Ví dụ như lá Lovers ở vào vị trí trở ngại có thể có nghĩa là có người thứ ba, hoặc tình cảm mãnh liệt dẫn tới một hoặc cả hai người có ý chí chiếm hữu đối phương quá mạnh. Bạn có thể rút thêm lá đặt bên cạnh để làm rõ những trược hợp “ngược” này.

Lá kết quả thể hiện kết quả dựa trên tình huống hiện tại, tuy nhiên nếu những thay đổi đọc được từ trải bài diễn ra thành công, kết quả này có thể sẽ thay đổi.

Nguồn: Pupuneko

Rate this post

(4.93★ | 750 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời