Trải Bài Tarot – Bạn Cùng Phòng

0 3.186

 

Chọn bạn củng phòng là một trong những quyết định quan trọng trong cuộc sống vì đó là người bạn sẽ cùng chung sống và trở nên thân thiết với họ. Trải bài này giúp việc lựa chọn dễ dàng hơn và dự tiềm năng của mối quan hệ này. Sử dụng trải bài khi bạn đã có một người bạn cùng phòng cụ thể trong đầu.

roomate

  1. Khái quát về người bạn cùng phòng
  2. Chúng tôi sẽ hoà hợp với nhau như thế nào?
  3. Chúng tôi sẽ vui vẻ với nhau chứ?
  4. Cần đặt ra những nguyên tắc nào ngay từ đầu?
  5. Họ có gọn gàng không?
  6. Họ có thận trọng không?
  7. Tôi có tin tưởng họ đủ để chung sống với họ?
  8. Họ có thận trong về mặt tài chính?
  9. Tính cách ẩn giấu nào của họ tôi cần cẩn trọng?
  10. Việc chúng tôi sống chung sẽ như thế nào?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên


(4.5★ | 1548 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời