Trải Bài Tarot – Tha Thứ

0 1.695

 

Tha thứ là một liều thuốc hiệu quả khi chúng ta nhận ra rằng thù hằn không làm ảnh hưởng đến người đó mà ảnh hưởng đến chính chúng ta. Trải bài này trải ra con đường đưa bạn đến sự tha thứ và giúp cho bản thân bạn được tự do.

forgive someone

  1. Tiếp tục giữ lấy sự thù hận có làm tôi đau khổ?
  2. Sự tha thứ sẽ thay đổi tôi như thế nào?
  3. Sự tha thứ sẽ giúp tôi tiến về phía trước như thế nào?
  4. Tha thứ sẽ giúp tôi xây dựng một tương lai mới chứ?
  5. Tôi nên hành động như thế nào?
  6. Bài học cho tôi là gì?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Rate this post

(5★ | 350 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời