Trải Bài Tarot – Đối Phó Với Sự Kiểm Soát

0 2.433

Trải bài này mang lại cái nhìn về sự kiểm soát, sự đàn áp, và cách bạn thể hiện trong cuộc sống, bất kể giới tính của bạn.

Trải Bài Tarot - Đối Phó Với Sự Kiểm Soát

Sự kiểm soát

  1. Tại sao bản chất phụ nữ làm những người bị kiểm soát sợ hãi?
  2. Tại sao lại cần phải kiểm soát tính nữ?

Sự đàn áp

  1. Tôi đã bị đàn áp như thế nào?
  2. Tính cách nào của tôi bị xem là nguy hiểm đối với người khác?

Thể hiện

  1. Tôi cần thể hiện điều gì?
  2. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thể hiện đúng với tiềm năng của mình?
  3. Thế giới sẽ như thế nào nếu phụ nữ có quyền lực ngang bằng nam giới?
  4. Tôi có thể làm gì để nâng cao quyền lực nữ giới?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Rate this post

(4.64★ | 1198 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời