Trải Bài Tarot – Tình Yêu Loài Ngựa

0 2.350

Loài người nợ loài ngựa một món nợ ân huệ rất lớn. Kể từ khi ngựa được thuần hoá, ngựa đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống loài người. Trải bài này dựa trên những hình ảnh biểu tượng của loài ngựa để truyền cảm hứng cho những câu hỏi.

horse lovers

  1. Tôi đang cố gắng cho điều gì trong cuộc sống?
  2. Làm thế nào để tôi có thể sử dụng hiệu quả năng lực của bản thân?
  3. Tôi sẽ làm hết sức mình trong việc gì?
  4. Điều gì cho tôi sự tự do?
  5. Làm thế nào để tôi mạnh mẽ hơn?
  6. Tôi cao quý như thế nào?
  7. Tôi duyên dáng như thế nào?
  8. Tôi tự do như thế nào?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên


(5★ | 742 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời