Browsing loại

Osho Zen Tarot – Sách Hướng Dẫn

Nội dung trong sách hướng dẫn Osho Zen Tarot đi kèm cung cấp cho người dùng một hệ thống kiến giải đầy ý nghĩa và thông tin cần thiết để tìm hiểu hình ảnh các lá bài theo ngôn ngữ Thiền một cách đơn giản, dễ hiểu.