Browsing loại

Wizards Tarot

Wizards Tarot theo phong cách kỹ thuật số tuyệt đẹp và giàu chi tiết dựa trên hệ thống Rider Waite Smith truyền thống từ ý tưởng của Corrine Kenner – tác giả cuốn sách nổi tiếng Tarot and Astrology và bộ bài nghệ thuật Impressionists Tarot.