Hành trình Tarot – Tarot Việt Nam http://tarot.vn Kiến thức và tài liệu về bài Tarot Việt Nam Mon, 23 Jul 2018 19:26:06 +0700 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.7 Triết Lý Tarot Và Truyện Kiều http://tarot.vn/triet-ly-tarot-va-truyen-kieu/ http://tarot.vn/triet-ly-tarot-va-truyen-kieu/#respond Fri, 21 Oct 2016 04:58:33 +0000 http://tarot.vn/?p=25671 LTS: Ở phương Tây, bài Tarot là một hệ thống hình ảnh mang tính tượng trưng, ban đầu là một trò chơi, sau đó được người ta sử dụng như một công cụ bói toán để khám phá, suy tư về cuộc đời, thế giới tâm hồn của con người. Hiện nay, Tarot vẫn đang rất […]

The post Triết Lý Tarot Và Truyện Kiều appeared first on Tarot Việt Nam.

]]>
http://tarot.vn/triet-ly-tarot-va-truyen-kieu/feed/ 0
Hành Trình Của Bộ Pentacles http://tarot.vn/hanh-trinh-cua-bo-pentacles/ http://tarot.vn/hanh-trinh-cua-bo-pentacles/#respond Mon, 29 Aug 2016 02:36:27 +0000 http://tarot.vn/?p=24488 Bạn có cảm thấy gặp khó khăn trong việc ghi nhớ nhanh và phân biệt các lá ẩn phụ trong quá trình học Tarot không? Nếu có thì cách học thông qua việc liên kết các lá bài thành một câu chuyện sẽ rất phù hợp với bạn, chúng ta tiếp tục với Hành Trình […]

The post Hành Trình Của Bộ Pentacles appeared first on Tarot Việt Nam.

]]>
http://tarot.vn/hanh-trinh-cua-bo-pentacles/feed/ 0
Hành Trình Của Bộ Cups http://tarot.vn/hanh-trinh-cua-bo-cups/ http://tarot.vn/hanh-trinh-cua-bo-cups/#respond Wed, 03 Aug 2016 06:21:33 +0000 http://tarot.vn/?p=24054 Bạn có cảm thấy gặp khó khăn trong việc ghi nhớ nhanh và phân biệt các lá ẩn phụ trong quá trình học Tarot không? Nếu có thì cách học thông qua việc liên kết các lá bài thành một câu chuyện sẽ rất phù hợp với bạn, chúng ta tiếp tục với Hành Trình Của […]

The post Hành Trình Của Bộ Cups appeared first on Tarot Việt Nam.

]]>
http://tarot.vn/hanh-trinh-cua-bo-cups/feed/ 0
Hành Trình Của Bộ Wands http://tarot.vn/hanh-trinh-cua-bo-wands/ http://tarot.vn/hanh-trinh-cua-bo-wands/#respond Sun, 31 Jul 2016 08:33:23 +0000 http://tarot.vn/?p=23971 Bạn có cảm thấy gặp khó khăn trong việc ghi nhớ nhanh và phân biệt các lá ẩn phụ trong quá trình học Tarot không? Nếu có thì cách học thông qua việc liên kết các lá bài thành một câu chuyện sẽ rất phù hợp với bạn, chúng ta hãy thử với Hành Trình […]

The post Hành Trình Của Bộ Wands appeared first on Tarot Việt Nam.

]]>
http://tarot.vn/hanh-trinh-cua-bo-wands/feed/ 0
Bốn Con Năm Trong Tarot: Áp Đặt và Mâu Thuẫn http://tarot.vn/bon-con-nam-ap-dat-va-mau-thuan/ http://tarot.vn/bon-con-nam-ap-dat-va-mau-thuan/#respond Fri, 20 Mar 2015 17:44:57 +0000 http://tarot.vn/?p=4367 Bốn Con Năm: Áp Đặt và Mâu Thuẫn Như đã nói ở bài kỳ trước, mỗi một số đếm từ 1 đến 10 đều có ý nghĩa riêng, cách nhanh thuộc Bộ Tiểu Bí Mật nhất chính là nhớ nghĩa gốc của cơ (cup – cái ly: tình cảm) – rô (pentacle –  đồng tiền: […]

The post Bốn Con Năm Trong Tarot: Áp Đặt và Mâu Thuẫn appeared first on Tarot Việt Nam.

]]>
http://tarot.vn/bon-con-nam-ap-dat-va-mau-thuan/feed/ 0
Bốn Con Bốn Trong Tarot: Từ Ngao Ngán Đến Nghỉ Ngơi http://tarot.vn/bon-con-bon-trong-tarot-tu-ngao-ngan-den-nghi-ngoi/ http://tarot.vn/bon-con-bon-trong-tarot-tu-ngao-ngan-den-nghi-ngoi/#respond Fri, 20 Mar 2015 17:10:47 +0000 http://tarot.vn/?p=4366 Bốn con Bốn: Từ ngao ngán đến nghỉ ngơi  Như đã nói ở bài kỳ trước, mỗi một số đếm từ 1 đến 10 đều có ý nghĩa riêng, cách nhanh thuộc Bộ Tiểu Bí Mật nhất chính là nhớ nghĩa gốc của cơ (cup – cái ly: tình cảm) – rô (pentacle –  đồng tiền: […]

The post Bốn Con Bốn Trong Tarot: Từ Ngao Ngán Đến Nghỉ Ngơi appeared first on Tarot Việt Nam.

]]>
http://tarot.vn/bon-con-bon-trong-tarot-tu-ngao-ngan-den-nghi-ngoi/feed/ 0
Bốn Con Ba Trong Tarot: Tụ Tập và Phát Triển http://tarot.vn/bon-con-ba-tu-tap-va-phat-trien/ http://tarot.vn/bon-con-ba-tu-tap-va-phat-trien/#respond Fri, 20 Mar 2015 07:47:02 +0000 http://tarot.vn/?p=4349 Bốn Con Ba: Tụ Tập và Phát Triển Như đã nói ở bài kỳ trước, mỗi một số đếm từ 1 đến 10 đều có ý nghĩa riêng, cách nhanh thuộc Bộ Tiểu Bí Mật nhất chính là nhớ nghĩa gốc của cơ (cup – cái ly: tình cảm) – rô (pentacle –  đồng tiền: vật […]

The post Bốn Con Ba Trong Tarot: Tụ Tập và Phát Triển appeared first on Tarot Việt Nam.

]]>
http://tarot.vn/bon-con-ba-tu-tap-va-phat-trien/feed/ 0
Bốn Con Hai Trong Tarot: Gặp Gỡ hay Phân Chia? http://tarot.vn/bon-con-hai-trong-tarot-gap-go-hay-phan-chia/ http://tarot.vn/bon-con-hai-trong-tarot-gap-go-hay-phan-chia/#respond Thu, 19 Mar 2015 16:29:17 +0000 http://tarot.vn/?p=4329 Bốn Con Hai: Gặp Gỡ Hay Phân Chia?  Như đã nói ở bài kỳ trước, mỗi một số đếm từ 1 đến 10 của bộ Tiểu Bí Mật đều có ý nghĩa riêng, cách nhanh thuộc Bộ Tiểu Bí Mật nhất chính là nhớ nghĩa gốc của cơ (cup – cái ly: tình cảm) – […]

The post Bốn Con Hai Trong Tarot: Gặp Gỡ hay Phân Chia? appeared first on Tarot Việt Nam.

]]>
http://tarot.vn/bon-con-hai-trong-tarot-gap-go-hay-phan-chia/feed/ 0
Cuộc Hành Trình Của Chàng Khờ (The Fool) http://tarot.vn/cuoc-hanh-trinh-cua-chang-kho-the-fool-trong-tarot/ http://tarot.vn/cuoc-hanh-trinh-cua-chang-kho-the-fool-trong-tarot/#respond Sun, 01 Mar 2015 19:13:02 +0000 http://tarot.vn/?p=4035 Cuộc Hành Trình Của Chàng Khờ (The Fool) Trong Tarot Cuộc hành trình của chàng khờ là phép ẩn dụ cho cuộc đời mỗi con người. Mỗi một lá bài trong bộ Ẩn Chính (Major Arcana) tượng trưng cho một chặng cuộc hành trình – một trải nghiệm mà mỗi người phải kết hợp lại […]

The post Cuộc Hành Trình Của Chàng Khờ (The Fool) appeared first on Tarot Việt Nam.

]]>
http://tarot.vn/cuoc-hanh-trinh-cua-chang-kho-the-fool-trong-tarot/feed/ 0
Đi Tìm Cội Nguồn và Giá Trị của “Phép Thuật” http://tarot.vn/di-tim-coi-nguon-va-gia-tri-cua-phep-thuat/ Tue, 09 Dec 2014 05:27:33 +0000 http://tarot.vn/?p=3167   Ngày nay, đa số chúng ta không tin vào phép thuật. Người ta nghĩ: phép thuật chỉ là một sản phẩm tưởng tượng trong phim ảnh, văn học, cổ tích và truyện tranh. Người ta nói: phép thuật chỉ là một sự mê tín phản khoa học, thiếu văn minh, cổ lỗ, lỗi thời. […]

The post Đi Tìm Cội Nguồn và Giá Trị của “Phép Thuật” appeared first on Tarot Việt Nam.

]]>