Angel Answers Oracle Cards – Communicate Clearly

0 5.280

Angel Answers Oracle Cards - Communicate Clearly 1

Communicate Clearly

Hoàn cảnh hiện tại đang đòi hỏi bạn phải có được một cuộc đối thoại rõ ràng. Đừng tự cho rằng người khác có thể hiểu được những điều bạn muốn và cần ở họ. Những cuộc nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn, nhưng nếu điều đó là không thể, hãy chắc rằng phương thức giao tiếp của bạn thấu đáo và triệt để.

Lá bài này cho thấy rằng có thể có một vài hiểu lầm trong giao tiếp đã tạo ra thử thách cho những người trong cuộc. Bằng việc làm rõ những hiểu lầm này, bạn sẽ có thể xoa dịu cho hoàn cảnh hiện tại và từ đó, tất cả mọi người có thể lại cùng nhau tiến lên.

Tham khảo ý nghĩa của các lá bài Angel Answers Oracle Cards

Nguyễn Hiếu

Rate this post

(5★ | 358 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời