Lá 1. The Magician – Dreaming Way Tarot

0 2.663

1. The Magician

0 (2)

Trong tarot, The Magician là một trong hai người có dải Mobius. Một người mang ý nghĩa về sự khôn ngoan và người còn lại mang ý nghĩa của sức mạnh và tình yêu. Dải Mobius cũng ngụ ý về sự vô tận; do đó, The Magician chỉ trí tuệ vô hạn. Đây là người mà có thể làm công việc của mình một cách hiệu quả nhất, và có tham vọng thành công với mọi nỗ lực. Thường thì lá bài ám chỉ người từ độ tuổi 20 đến 40.

Nghĩa xuôi: Trí khôn, khéo léo, thu hút, sáng tạo, tự tin, đa tình, được chăm sóc tốt, thoải mái, một kỹ sư, lập trình viên hoặc người lập kế hoạch.

Nghĩa ngược: tự kiêu, vô ý gian lận, thất bại kinh doanh.

Sách Dreaming Way Tarot – Rome Choi

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Dreaming Way Tarot


(5★ | 742 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời