Lá 5. The Hierophant – Dreaming Way Tarot

0 2.341

5. The Hierophant

0 (6)

Lá the Hierophant chỉ tất cả những người đứng đầu các tôn giáo bao gồm cả pháp sư, không phải chỉ giáo hoàng hay linh mục Công giáo. Trên thực tế, lá bài này chỉ tất cả các cá nhân mà chia sẻ sự hiểu biết của mình với những người trẻ hơn. The Hierophant dẫn dắt những người mới vào trong các nhóm, tổ chức, cơ quan và các hệ thống tín ngưỡng có tổ chức.

Nghĩa xuôi: Bài học, nghi lễ, giảng dạy, hôn nhân, các mối quan hệ truyền thống, tập tục, mai mối, có kiến thức nhưng không có sức mạnh.

Nghĩa ngược: Cống hiến quá nhiều để tuân theo truyền thống, những nghi lễ vô nghĩa, hối lộ, tham nhũng.

Sách Dreaming Way Tarot – Rome Choi

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Dreaming Way Tarot

Rate this post

(5★ | 1308 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời