Lá 17. Have Patience – Whispers of Love Oracle Cards

0 2.688

17. Have Patience

Ý nghĩa lá 17. Have Patience trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa lá 17. Have Patience trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Có Lòng Kiên Nhẫn

Tình yêu là lòng kiên nhẫn và sự tử tế – luôn là thế.

Tiến lên phía trước đòi hỏi sự kiên trì. Nếu bạn đang thiếu lòng kiên nhẫn với người khác, hãy nhớ lại rằng họ là những con người khác với bạn. Sự thiếu kiên nhẫn sẽ có ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Hãy học cách để kiên nhẫn hơn vào lúc này.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards

Rate this post

(4.5★ | 652 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời