Lá 40. Be In The Present And Dream Of The Future – Whispers of Love Oracle Cards

0 2.162

40. Be In The Present And Dream Of The Future

Ý nghĩa Lá 40. Be In The Present And Dream Of The Future trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards
Ý nghĩa Lá 40. Be In The Present And Dream Of The Future trong bộ bài Whispers of Love Oracle Cards

Sống Ở Thực Tại Và Mơ Về Tương Lai

Khi ta mơ, mọi thứ đều có thể.

Hãy đảm bảo rằng bản thân bạn không chững lại với những thứ đã qua và không còn tồn tại. Mỗi con người đều cần một quá khứ để định hình bản thân trong hiện tại. Lịch sử ấy không thể xóa bỏ. Hãy chấp nhận quá khứ và tiếp tục nhìn về hướng tương lai. Đặt ra những mục tiêu, mơ lớn, và cùng nhau tác tạo giấc mơ. Bằng cách làm này, bạn sẽ loại bỏ được viễn cảnh cứ liên tục đi về quá khứ. Có được một mục tiêu sẽ giúp ta định rõ và đi theo được những gì thật sự quan trọng.

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Whispers of Love Oracle Cards


(4.79★ | 500 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời