Whispers of Love Oracle Cards – Sách Hướng Dẫn

0 39.662

“Cuộc sống không có tình yêu như cây xanh thiếu đi quả ngọt.” – Khalil Gibran

Whispers of Love Oracle Cards được tạo ra để giúp chúng ta tìm ra phương cách và thông điệp để mang nhiều tình yêu hơn vào cuộc sống. Mỗi khi chúng ta dấn thân vào một mối quan hệ hoặc tìm kiếm một người bạn đời, chúng ta đều thu lợi từ việc học được cách yêu thương và được yêu thương.

Những lá bài được thể hiện dựa vào phương cách hoạt động của Luật Hấp Dẫn – bạn sẽ có được khả năng bóc được lá bài phù hợp và hữu ích nhất vào chính thời điểm này. Bạn có thể chọn một lá bài theo trải hàng ngày để định ra hướng đi cho mỗi thời điểm hoặc dùng nó làm bài học để mang tình yêu vào những ngày thường nhật của bản thân. Bạn cũng có thể dùng nó để giải một câu hỏi cụ thể. Dù cho bạn có dùng chúng cách nào, chúng có thể trở thành một công cụ vô giá để làm tăng sự sáng suốt vào tình huống hiện tại của bạn bằng cách kết nối bạn với sự chỉ dẫn và dự cảm bên trong.

Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 1 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 2 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 3 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 4
 1. Listen With Your Heart

2. Like Attracts Like

3. Back To What You Love

4. You Are Limitless

Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 5 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 6 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 7 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 8

5. Show Simple Acts of Kindness

6. Be Willing To Express Love

7. The Only Thing That Is Real Is Love

8. Love Who You Are

Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 9 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 10 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 11 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 12

9. Slow Down

10. Treasure Your Loved Ones

11. Look To Your Inner Strenght

12. Have Faith

Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 13 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 14 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 15 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 16

13. Miracles And Blessings

14. Ask For Help

15. Practice Compassion

16. Love Is All Around You

Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 17 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 18 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 19 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 20

17. Have Patience

18. Embrace Your Emotion

19. Express Love Through Gifts

20. I Love You

Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 21 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 22 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 23 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 24

21. Choose Love

22. The Heart Of The Matter

23. Take A Chance On Love

24. Focus On Love

Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 25 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 26 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 27 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 28

25. Romance

26. New Love

27. Spiritual Connection

28. The Union Of Heart

Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 29 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 30 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 31 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 32

29. Forgiveness

30. True Love

31. Love Makes Difference

32. Look At Your Pattern In Relationship

Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 33 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 34 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 35 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 36

33. Aprreciate This Moment

34. Receive With Love and Appreciation

35. Speak With The Language of Love

36. Turn On Your Heart Light

Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 37 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 38 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 39 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 40

37. Act If Your Partner Is Here

38. Honestly Is Essential

39 Be Authentic To Who You Are

40. Be In The Present And Dream of The Future

Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 41 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 42 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 43 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 44

41. Do Something For Someone Else

42. Rest And Relaxation Is Essential

43. Love Endures

44. Get To Know Each Other

Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 45 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 46 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 47 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 48

45. Be Supportive

46. Spend Some Quality Time Together

47. Physical Touch Is Important

48. Demonstrate Love

Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 49 Whispers of Love Oracle Cards - Sách Hướng Dẫn 50    
49. Actions Speak Loudly

50. Consider Your Foundation

   

Bộ Bài Whispers of Love Oracle Cards – Angela Hartfield

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Rate this post

(5★ | 1302 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời