Lá 7. The Chariot – Dreaming Way Tarot

0 2.157

 7. The Chariot

0 (8)

Nếu một cỗ xe ngựa muốn đi đến đích, hai con ngựa phải chạy với cùng tốc độ. Nhưng điều này rất khó để đạt được. Người đánh xe phải luôn kiểm tra lộ trình và chỉnh sửa liên tục. Tương tự, trong cuộc sống, chúng ta cũng cần phải nắm rõ những mục tiêu của mình, và có hành động hướng đến những mục tiêu đó.

Nghĩa xuôi: Thành tựu, chiến thắng, không bị cản trở, xác định mục tiêu, tập trung năng lượng, duy trì kỷ luật.

Nghĩa ngược: không đạt được kết quả, bị cản trở, nỗ lực sai lầm.

Sách Dreaming Way Tarot – Rome Choi

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Dreaming Way Tarot

Rate this post

(4.5★ | 1508 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời