Lá Ace of Arrows – Wildwood Tarot

0 1.808

Ace of Arrows

Ý nghĩa lá Ace of Arrows trong bộ Wildwood Tarot

Hơi thở của sự sống

Tương ứng lá Ace of Swords trong RWS

Mô tả

Chiếc đầu của con ngựa trắng Uffington thật nổi bật trên nền cỏ xanh phía dưới. Dường như, nó đang nhìn chòng chọc vào chúng ta. Một chiếc mũi tên treo lơ lửng trên mắt nó đang chỉ ra điều hứa hẹn trong tương lai. Một làn khói năng lượng xoắn ốc đang thoát ra từ miệng nó. Mắt của con ngựa đang sáng lên trong quầng năng lượng.

Ý nghĩa

Biểu tượng ngọn đồi phấn trắng Uffington đang thổi bùng lên hơi thở của sự sống – một sự tái sinh trong cuộc sống kết hợp với những tri thức bạn ước được sở hữu và tìm mọi cách đạt được. Người ta tin rằng nếu bạn đứng trên mắt của con ngựa trắng Uffington và ước một điều ước, bạn sẽ có được sự khôn ngoan và điều ước của bạn sẽ thành hiện thực.

Diễn giải

Bằng cách thổi sự sống vào tư duy và theo đuổi những suy nghĩ hướng tới các sáng tạo giá trị trong thế giới thực, chúng ta tái thiết lập liên kết cổ xưa và độc nhất với vũ trụ cùng Đấng thiêng liêng. Tâm trí của chúng ta được kết nối với nhận thức to lớn, thứ luôn chờ đợi những câu hỏi để chứng minh quyền lực và ảnh hưởng của nó. Ngay khi một suy nghĩ hay ý niệm kết tinh lần đầu trong tâm trí của ta, năng lượng sáng tạo sơ khai đã kết nối ta với hơi thở của sự sống. Năng lượng này có thể được triệu hồi và áp dụng để thỏa mãn khát khao trong nhận thức. Sự rõ ràng trong mục tiêu là chìa khóa. Đôi khi, một kích thích hay động cơ vô thức sẽ thức tỉnh bạn, khiến bạn hiểu rõ vấn đề, cũng như các nhu cầu đang ẩn dấu. Chúng có thể xuất hiện trong mơ, ra hiệu cho sự tồn tại của chúng. Rằng bạn đang thiếu chú ý đến chúng, hay thiếu tự tin về năng lực của bản thân. Liên kết độc nhất của ta với vũ trụ sẽ đảm bảo tất cả vấn đề được ta biết tới hàng ngày.

Bộ bài Wildwood Tarot – Mark Ryan, John MatthewsWill Worthington

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Wildwood Tarot

Rate this post

(5★ | 1172 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời