Lá Ace of Swords – Tarot of Trees

0 536

Ace of  Swords

aceofswords_lg

Ace of Swords đứng thẳng. Thân của nó thẳng tắp và mạnh mẽ và thanh kiếm chỉ thẳng hướng lên thiên đàng.

Ý nghĩa:

Những thanh kiếm qua từng kì thời kì đều đã được sử dụng cho những mục đích vĩ đại – để bảo vệ những lãnh địa, ban hành luật pháp, và mang đến tự do những người nô lệ. Nhưng kiếm cũng bị sử dụng cho những mục đích phá hoại – giết người, tàn sát vô độ, nô lệ hóa, chuyên chế và áp bức. Lá Ace of Swords thể hiện khả năng của thanh kiếm có thể làm những điều vĩ đại hoặc những điều tồi tệ. Lá bài khuyến khích chúng tìm kiếm sự thật và công lý; mặt khác, cũng để sử dụng nó với mục đích tốt đẹp. Lá bài này cũng nói đến việc khám phá ra sự thật và hiểu thấu về một tình huống nào đó. Nó bao gồm việc tìm ra công lý, đấu tranh cho những lý do tốt đẹp, hoặc giải phóng người khác khỏi áp bức. Lá bài nói về việc đấu tranh một cách thông minh và sử dụng tư duy: phân tích tình huống và hiểu rõ thực tế trước khi tiến hành. Lá bài này cũng đại diện cho thử thách mà bạn có thể sẽ phải đối mặt – hãy nhớ đối mặt với những thử thách ấy bằng ngọn lửa chính nghĩa trong tâm trí bạn và công lý ở bên bạn.

Sách Tarot of Trees – Dana Driscoll

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Trees

Tags:

https://tarot vn/la-ace-of-swords-tarot-of-trees/
(5★ | 1100 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời