Lá Five of Swords – Tarot of Trees

0 574

Five of Swords

fiveofswords_lg

Một cái cây bị thổi gãy một nửa bởi ngọn gió thu mạnh mẽ. Năm thanh kiếm đâm vào thân nó.

Ý nghĩa:

Lá Five of Swords mang rất nhiều tầng nghĩa, và giống như những lá swords khác, có hai nét nghĩa. Ở một mặt, lá bài nói về việc bị đánh bại. Thất bại trong một dự án hoặc một mối quan hệ mà bạn đã cố gắng để giữ lấy, suy thoái tài chính, suy nhược tinh thần, hoặc những mất mát hoặc thất bại khác có thể xảy ra. Sự thất bại có thể không phải thuộc về thể chất, mà thuộc về tinh thần hoặc tình cảm hơn. Mặt khác, lá Five of Swords có thể đại diện cho chiến thắng nho nhỏ. Nếu bạn đang hăng hái theo đuổi những mục tiêu của mình, lá bài này có thể chỉ ra rằng bạn có thể chiến thắng, mặc dù sẽ có nhiều đấu tranh hơn diễn ra trong trong tương lai. Lá bài này có thể đại diện cho tính vụ lợi của bạn và, trong một số trường hợp, việc thiếu khả năng coi sóc bản thân của bạn. Trong khi thật dễ dàng để đặt người khác lên hàng đầu, thì đôi khi bạn vẫn cần phải tập trung vào bản thân mình và chăm sóc mình. Điều này đặc biệt đúng khi bạn đang đau đớn vì thất bại, chỉ đạt được thứ vinh quang nhỏ bé, hoặc thậm chí trong khi bạn đang đứng giữa một cuộc chiến lớn hơn.

Sách Tarot of Trees – Dana Driscoll

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Trees

Rate this post

(5★ | 748 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời