Lá Ace of Swords – Tarot of Dreams

0 485

Ace of Swords

Một ý tưởng hay cảm hứng mới. Một khoảnh khắc “aha!”, mang đến nhiều cơ hội to lớn.

Ở đây chúng ta thấy một nhân vật tổng hợp – một phụ nữ đồng thời là một thanh kiếm. Cô mang tâm trí của Minerva – nữ thần La Mã – nữ thần của lý trí và trí tuệ. Minerva nổi tiếng về sự sáng suốt và công bằng, được biểu thị bằng mặt trời chiếu ra từ thanh kiếm. Đôi cánh đại diện cho tư tưởng tự do thuần túy, hình chạm khắc không khí cũng vậy. Không quan trọng chúng ta đang phải chịu đựng những cảm xúc hay tình huống gì, chúng ta đều có sự tự do để tư tưởng bay xa. Tuy nhiên, Minerva cũng nổi tiếng là một nữ thần chiến tranh, điều này thể hiện ở tâm trạng hiếu chiến và không thoải mái của một số lá bài trong bộ Kiếm.

Khi đọc bài, Ace of Swords cho thấy một ý tưởng hay cảm hứng mới soi đường tìm đến một sự hiểu biết mới về thế giới, và cho thấy con đường đi đến đó. Là một lá Ace, nó đại diện cho một cơ hội to lớn để thay đổi và phát triển.

Bộ Bài Tarot of Dreams – Ciro Marchetti, Lee Bursten

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Dreams


(4.79★ | 1372 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời