Lá bài tarot trắng (blank card)

0 1.610

Hỏi:

Lá bài trắng (blank card) – trong bộ Rider Waite Tarot của tôi, nhưng tôi không chắc là những bộ khác có lá bài này hay không? Tôi đã gặp một tác giả khuyến khích việc sử dụng lá bài này kèm theo bộ bài. Bất kỳ sự thấu hiểu nào mà bạn rút ra về nó đều có thể rất hữu ích. – Bonnie

Đáp:

Việc nhập lá bài trắng vào bộ bài tarot nghe có vẻ là một ý tưởng rất thú vị. Nó sẽ giống như là viên Rune trắng (viên rune không được khắc ký tự cổ ngữ) hoặc lá bài số phận phải không? Tôi chưa bao giờ dùng một lá bài trắng khi xem bài tarot nên cũng không biết chính xác là tôi sẽ xử lý nó như thế nào, nhưng có vẻ là nó cũng rất thú vị để thử đấy.

Lý do mà bạn thường thấy có một hoặc hai lá bài trắng trong bộ bài của mình vì các bộ bài thường được in trên một mặt giấy lớn dùng cho 80 lá bài. Bởi vì thông thường thì chỉ có 78 lá trong một bộ bài tarot nên nhà sản xuất thường in kèm một số thông tin lên một lá bài và để trống lá còn lại.

 Cá nhân tôi thì lá bài trắng là một vật để đánh dấu sách (bookmark) rất tốt!

Sách Tarot Tips – Ruth Ann & Wald Amberstone


(4.93★ | 1582 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời