Liệu tôi có thể sử dụng Tarot để theo dõi người cũ hoặc để biết xem liệu bạn trai có gian dối điều gì hay không?

0 4.768

Việc dùng bài để đọc các thông tin về người khác trong khi không được họ cho phép là một vấn đề mang tính đạo đức. Nếu bạn có kĩ năng và tin rằng điều đó có thể thì cứ làm thôi… theo lý thuyết thì bạn có thể theo dõi một ai đó. Nhiều reader chuyên nghiệp sẽ không làm vậy đâu. Trong trường hợp đầu tiên, người cũ của bạn đang làm gì thì cũng chẳng liên quan đến bạn chút nào cả. Trong trường hợp thứ hai, nếu bạn hỏi câu đó thì chắc chắn mối quan hệ của bạn và người ấy đã gặp vấn đề rồi. Có nhiều cách tốt hơn để dùng bài mà, đâu nhất thiết phải dùng bài cho những câu hỏi như thế này.

Barbara Moore


(4.93★ | 1478 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời