Lá Boot – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 11.307

Boot

 Ý nghĩa lá Boot trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Boot trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Cần nỗ lực hơn nếu bạn muốn đạt được mục tiêu. Một chiếc ủng bằng da cứng đang đợi ai đó mang vào. Chiếc ủng có thiết kế mạnh mẽ nên không biết nó là của nam hay nữ. Chiếc ủng cảnh báo rằng mặc dù có thể bạn có những mục tiêu cao cả và bạn cần nỗ lực nhiều hơn để đạt được chúng.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards


(4.79★ | 1228 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời