Lá Eight of Pentacles – Sun and Moon Tarot

0 980

Eight of Pentacles: sự khôn ngoan

194_59

Sun (Mặt Trời) trong Virgo (Xử Nữ). Động lực và tự kỷ luật. Học hỏi và hoàn thiện những kỹ năng mới. Hình ảnh cây ăn trái đang phát triển thể hiện việc làm siêng năng hướng tới mục tiêu, chú tâm đến chi tiết và tổ chức.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot


(4.79★ | 1588 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời