Lá Seven of Pentacles – Sun and Moon Tarot

0 1.158

Seven of Pentacles: thất bại

194_58

Saturn (Thổ Tinh) trong Taurus (Kim Ngưu). Nỗi sợ thất bại. Năng suất và hiệu suất giới hạn. Bạn cần phải kiên nhẫn đánh giá quá trình và kiên trì để điều gì đó phát triển. Hãy rũ bỏ nỗi sợ thất bại.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot


(5★ | 700 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời