Lá Eight of Wands – Black Cats Tarot

0 624

Eight of Wands

Ý nghĩa lá Eight of Wands trong bộ Black Cats Tarot

Vội Vã. Vội vã là một hội đồng nghèo nàn, nhưng hành động tức thì có thể cứu nhiều vấn đề. Thời gian cần thiết để hoàn thành một công việc phải tỷ lệ với tình huống đó.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora


(5★ | 708 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời