Lá Nine of Pentacles – Black Cats Tarot

0 588

Nine of Pentacles

Ý nghĩa lá Nine of Pentacles trong bộ Black Cats Tarot

Khiêm Tốn. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là vứt bỏ bản thân đến với hiện tại. Chiến đấu hiện tại là phản tác dụng và sử dụng sức lực là chống lại chính ta.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora


(4.79★ | 1100 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời