Black Cats Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 12.984

Trong tập hợp trí tưởng tượng, mèo đen là một sinh vật đầy ma thuật, thường được xem là bạn đồng hành của những phù thủy và pháp sư; điều này là bởi con mèo này thể hiện độc lập và trung thành, thông minh và sự giải trí mới mẻ, hung ác và tình cảm. Bản chất của mèo, đặc biệt là mèo đen (kể cả khi lá bài gồm hai con mèo trắng), thuộc  về hai thế giới: thế giới thật và thế giới ảo được miêu tả trong tarot này, nhưng trên hết là thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Khi chơi Tarot Mèo Đen, trực giác của chúng ta thỏa thích giao chuyển giữa hai thế giới này.

Như những giấc mơ, thế giới của Mèo Đen trở thành một công cụ giúp chúng ta hiểu và giải thích cuộc sống, những  nghi ngờ, những mong muốn sâu thẳm của chúng ta và mọi thứ xảy ra xung quanh ta. Một số người tin rằng nó giúp chúng ta đọc dự đoán của những điều trong vô thức. Với một số người khác, Tarot này mang đến một chút ma thuật. Mèo Đen không phiền muội bởi sự phân biệt này, vì chúng sống hạnh phúc ở cả hai thế giới, cũng như một người khôn ngoan vậy.

Black Cats Tarot sẽ đưa bạn vào thế giới của loài mèo đen huyền bí!

Bộ Ẩn Chính

Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 1 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 2 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 3 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 4
0 – The Fool I – The Magician II – The High Priestess III – The Empress
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 5 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 6 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 7 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 8
IV – The Emperor V – The Hierophant VI – The Lovers VII – The Chariot
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 9 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 10 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 11 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 12
VIII – Strength IX – The Hermit X – The Wheel XI – Justice
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 13 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 14 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 15 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 16
XII – The Hanged Man XIII – Death XIV – Temperance XV – The Devil
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 17 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 18 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 19 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 20
XVI – The Tower XVII – The Star XVIII – The Moon XIX – The Sun
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 21 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 22    
XX – Judgment XXI – The World    

Bộ Wands

Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 23 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 24 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 25 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 26
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 27 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 28 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 29 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 30
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 31 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 32 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 33 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 34
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 35 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 36    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Cups

Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 37 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 38 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 39 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 40
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 41 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 42 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 43 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 44
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 45 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 46 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 47 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 48
9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 49 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 50    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords

Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 51 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 52 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 53 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 54
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 55 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 56 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 57 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 58
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 59 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 60 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 61 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 62
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 63 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 64    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles

Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 65 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 66 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 67 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 68
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 69 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 70 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 71 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 72
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 73 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 74 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 75 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 76
9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 77 Black Cats Tarot - Sách Hướng Dẫn 78    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Dịch: Dung Bim

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Rate this post

Tags:

Sách hướng dẫn tarot
(5★ | 1358 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời