Lá Eight of Swords – Anna K Tarot

0 544

Eight of Swords

Lá Eight of Swords trong bộ bài Anna K Tarot
Lá Eight of Swords trong bộ bài Anna K Tarot

Eight of Swords ngụ ý có một phần trong chúng ta mà chúng ta không cho phép nó sống, và chúng ta cố gắng tiêu diệt nó. Chúng ta bị ức chế vì đã nỗ lực quá nhiều để kiểm soát và tự đặt giới hạn lên chính chúng ta. Tuy nhiên, trong những trường hợp rất hiếm, thì lá bài này cho thấy việc giới hạn bản thân theo cách này nhằm tránh được những thiệt hại to lớn hơn là một việc cần thiết.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot

Rate this post

(4.64★ | 350 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời