Lá Father of Swords – Wild Unknown Tarot

0 1.518

Father of Swords

Công tâm, óc phân tích

Wild Unknown Swords 14

Như tất cả các thành viên khác trong nhà Swords, người cha có khả năng thiên phú về trực giác, nhận thức. Ông có một khả năng đặc biệt để tách rời bản thân về mặt tình cảm vì thế ông có thể thực sự nhìn các tình huống từ mọi góc độ. Vì thế ông luôn có được lòng kính trọng từ người khác, họ luôn mô tả ông giống như một người công tâm hoặc công bằng. Ông là một người đàn ông đầy trách nhiệm, với sự ràng buộc sâu sắc với gia đình.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot


(4.93★ | 302 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời