Lá Two of Cups – Wild Unknown Tarot

0 1.309

Two of Cups

Kết nối, tình yêu, lãng mạn

Wild Unknown Cups 2

Có quá nhiều sự tôn thờ trong Two of Cups. Khi lá bài này xuất hiện, bạn có thể dự đoán được tình yêu đang dẫn lối cho bạn. Và vâng, lá bài này luôn có nghĩa là tình yêu…nhưng đôi khi nó ám chỉ đến ngày sinh của một người thân hoặc một tình bạn lâu bền. Sự kết nối giữa hai người đều rất trong sáng, trung thực và bền chặt. Hãy mở cửa trái tim và sẵn sàng.

Sách Wild Unknown Tarot – Kim Krans

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Wild Unknown Tarot


(5★ | 318 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời