Lá Forest – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 12.176

Forest

Ý nghĩa lá Forest trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Forest trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Suy nghĩ lộn xộn, không rõ ràng. Một khu rừng, rậm và tối tăm chặn ngang đường của bạn. Không hề có lối đi xuyên qua đám lá dày đặc này. Bạn thắc mắc làm sao đi tiếp được. Biểu tượng này cho thấy bạn đang làm rối tung một số vấn đề hoặc tình trạng thay vì suy nghĩ thấu đáo hay lên kế hoạch giải quyết.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(4.79★ | 500 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời