Lá Younger Woman – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 6.696

Younger Woman

Lá Younger Woman - Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards 1
Ý nghĩa lá Younger Woman trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Sự giao tiếp hoặc mối quan hệ với một người phụ nữ trẻ. Một người phụ nữ trẻ được thể hiện trong hình minh họa. Khuôn mặt của cô ấy có vẻ khó hiểu. Lá bài này cho biết bạn sẽ có mối giao thiệp hoặc mối quan hệ quan trọng với một phụ nữ trẻ trong khoảng thời gian được đề cập. Tuy nhiên, biểu tượng không cho biết người phụ nữ này là bạn hay thù, hoặc mối quan hệ đó sẽ có tính chất hẹn hò, công việc hay xã giao.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(4.5★ | 868 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời