Lá Four of Pentacles – Sun and Moon Tarot

0 865

Four of Pentacles: sức mạnh

194_55

Sun (Mặt Trời) trong Capricorn (Ma Kết). Quyết tâm và sức mạnh. Bốn ngọn tháp của lâu đài cát thiết lập nên giới hạn và ranh giới. Hám lợi và tham lam. Hành động thực tế và cụ thể.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot


(4.93★ | 518 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời