Lá Three of Pentacles – Sun and Moon Tarot

0 867

Three of Pentacles: công việc

194_54

Mars (Hỏa Tinh) trong Capricorn (Ma Kết). Nghệ nhân trong công việc. Kiến thức chuyên ngành và chuyên gia. Sự công nhận và thành công đạt được bằng sự kiên trì và tập trung.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Rate this post

(5★ | 1102 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời