Lá Gavel – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 11.764

Gavel

Ý nghĩa lá Gavel trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Gavel trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Liên quan tới luật pháp. Cái búa nằm trong tay của quan tòa, chứng tỏ bạn sẽ có một vài việc liên quan tới luật pháp trong thời gian được đề cập tới. (Hãy kiểm tra các lá bài liên quan để biết thêm bản chất của sự liên quan này là gì.)

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(4.5★ | 1100 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời