Lá Turkey – Bộ Bài Tea Leaf Fortune Cards

0 10.268

Turkey

Ý nghĩa lá Turkey trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards
Ý nghĩa lá Turkey trong bộ bài Tea Leaf Fortune Cards

Một ai đó đang cư xử ngớ ngẩn. Một con gà tây bước đi oai vệ băng qua nông trại mà không biết rằng nó bị coi là một con vật ngu ngốc. Lá bài này có nghĩa rằng hoặc người hỏi đang hành xử ngu ngốc hoặc một ai đó mà người hỏi có mối giao thiệp với họ có lối hành xử ngu xuẩn. Dù bằng cách nào, chính người hỏi là người sẽ bị ảnh hưởng bởi sự ngu ngốc đó.

Sách Hướng Dẫn Bói Trà Tea Leaf Fortune Cards – Rae Hepburn

Bảng tra cứu ý nghĩa 200 lá bài Tea Leaf Fortune Cards

Rate this post

(4.64★ | 902 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời