Lá The High Priest – Anna K Tarot

0 652

V – The High Priest

Lá The High Priest trong bộ bài Anna K Tarot
Lá The High Priest trong bộ bài Anna K Tarot

V – the High Priest, đại diện cho Thần, Thánh. Ông đại diện cho sự khám phá và tìm kiếm cả về ý nghĩa và chân lý. Ông cũng đại diện cho tín ngưỡng, niềm tin và nhận thức. Ngoài ra, ông còn là niềm tin sâu sắc, sự bảo vệ và lời khuyên tốt. Ông kêu gọi chúng ta đi theo tiếng gọi của bản thân và tin tưởng vào cuộc sống, sự tốt đẹp, tính Phật trong con người, Chúa trời và v.v…

Nhìn chung lá bài này ngụ ý đã đến lúc quan tâm đến thế giới tâm linh của chúng ta và không nên quá bận tâm đến những thứ trần tục. Nhưng High Priest cũng cảnh báo chúng ta trước thói đạo đức giả và thái độ tự phụ, kẻ cả.

Gợi ý: Nếu bạn khó phân biệt ý nghĩa của High Priest và High Priestess thì hãy nhớ High Priestess (nữ tư tế) đại diện cho sự duy linh mà không giáo điều hay tín ngưỡng nào có thể diễn tả được bằng lời, đó là sự duy linh có tính thỏa nguyện và hoàn toàn dừng lại ở thời khắc hiện tại và không phải tác động vào bất cứ điều gì, còn High Priest (thầy tế) lại thuộc về sự tìm kiếm tâm linh – để biết được ý nghĩa, để biết được những nguyên tắc tôn giáo. Ông là tất cả “những gì” thuộc về niềm tin của bạn – phần niềm tin có thể diễn tả bằng lời.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot

Rate this post

(5★ | 500 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời