Lá The Emperor – Anna K Tarot

0 486

IV – The Emperor

Lá The Emperor trong bộ bài Anna K Tarot
Lá The Emperor trong bộ bài Anna K Tarot

IV – the Emperor chính là người Cha cổ mẫu. Tất cả những gì liên quan đến Cha là liên quan đến Emperor. Ông là luật lệ và mệnh lệnh, bổn phận, trách nhiệm, lý tính, lòng tự tin và những quy tắc. Phần thưởng và sự trừng phạt được thực hiện theo tiêu chuẩn đã thỏa thuận. Thiện chí của Emperor chỉ có thể trao cho người có thành tựu. Ông đại diện cho sự ổn định, cơ cấu, kỷ luật, năng lực tổ chức, và nhiều mặt tích cực khác. Emperor có thể là một người cai trị với ý chí mạnh mẽ, công bằng, lý trí và quyết đoán.

Tuy nhiên, ông cũng có vài mặt tiêu cực như cứng nhắc, nghiêm khắc, không biết thể hiện tình cảm, cảm xúc lạnh lùng, không biết đến sự kết nối của lý trí và tâm hồn và/hoặc lý trí và thể xác, độc tài, thiếu sáng tạo và tự nhiên. Emperor có thể là một bạo chúa lạnh lùng, lãnh đạm và tàn nhẫn.

Gợi ý: Để hiểu rõ hơn về lá Emperor, hãy so sánh ông với Empress, người đại diện cho cách thống trị nữ tính, phong phú, sáng tạo, tự phát, tình cảm.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot

Rate this post

(4.5★ | 692 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời