Lá King of Wands – Chrysalis Tarot

0 555

The Companion

3 (11)

Tên truyền thống:  King of Wands
King of Spirals
Ý nghĩa: Tầm nhìn
Người tổ chức
Vai trò: Người thầy

Companion biến những ý định tích cực thành thực tế. Nhưng hãy nhớ rằng ông ta cũng rất hách dịch và thiếu kiên nhẫn. Bỏ tính kiên trì qua một bên, ông là người đưa ra những lời khuyên và luôn đặt những lợi ích của bạn luôn lên hàng ưu tiên. Con chim bói cá của Companion nhắc nhở ông vui vẻ lên.

Nếu mục tiêu của bạn có vẻ hão huyền và bạn đang lâm vào ngõ cụt, thì có vẻ là một vật cản nào đó đã chắn đường bạn khiến bạn thay đổi suy nghĩ hay chậm lại. Hãy lùi bước, thảo luận với Companion và quyết tâm hành động.

Sách Chrysalis Tarot – Toney Brooks, Holly Sierra

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Chrysalis Tarot


(5★ | 500 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời